Thông tin đặt tour

Du Lịch Đồng Tháp - KDL Vinh Sang có tát mương bắt cá lễ 2/9

  • Mã tour: DT-VS1N
  • Phương tiện:  
  • Thời gian: 1 Ngày
  • Khách sạn :
  • Giá: 1,248,000
  • Giá trẻ em: 936,000

1,248,000

Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi.

Thông tin khách hàng

 

   

 

 

 
 

[01/10/2020 11:11:49] Nguyễn Thấm: [01/10/2020 11:12:44] Anh Tuân: Gui dum cái pass [01/10/2020 11:35:32] Nguyễn Thấm: thamdola [01/10/2020 12:14:07] Nguyễn Thấm: gmail la: thamtec@gmail.com [01/10/2020 12:14:23] Nguyễn Thấm: Pass la