VPDD:  787/9 TRƯỜNG CHINH, P.TÂY THẠNH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM